Service och Support

Vår styrka är snabb och effektiv service.

 

För mer information kring service och support runt specifika segment, gå till önskad segmentssida. Kontakta någon av våra servicetekniker nedan eller via support@micropower.se. Var vänlig och fyll i serviceformuläret som ni finner här.

Supportkontakt

Micropower Sweden AB

Idavägen 1

SE-352 46 Växjö

Sverige

Håkan Sevén

Automotive

Service Manager

+46 (0)470 727 497

hakan.seven@primepower.se

HF SM Power Innovations AB

Gårdsfogdevägen 12-14

SE-168 66 Bromma

Johan Assow

Custom Power

Operations Manager

+46 (0)8 514 938 88

johan.assow@smpower.se

Micropower Sweden AB

Idavägen 1

SE-352 46 Växjö

Sverige

Johnny Petersson

Motive

Service Manager

+46 (0)470 727 417

johnny.petersson@micropower.se

Micropower Sweden AB

Idavägen 1

SE-352 46 Växjö

Sverige

THOMAS KARLSSON

Motive

Service Manager

+46 (0)470 727 413

thomas.karlsson@micropower.se

Micropower Sweden AB

Idavägen 1

SE-352 46 Växjö

Sverige

NIKLAS KARLSSON

Motive

Service Manager

+46 (0)470 575 605

niklas.karlsson@micropower.se

Micropower Sweden AB

Idavägen 1

SE-352 46 Växjö

Sverige

Kasper Kerje

Motive

Service Technician

+46 (0)470 575 610

kasper.kerje@micropower.se

Micropower Sweden AB

Idavägen 1

SE-352 46 Växjö

Sverige

Esmail Karajibani

Motive

Service Technician

+46 (0)470 575 612

esmail.karajibani@micropower.se

Micropower Oy

Joensuunkatu 7D

FI-241 00 Salo, Finland

Finland

Janne Wilenius

Custom Power

Service Technician

+358 (0) 44 771 1247

janne.wilenius@powerfinn.fi

Micropower Oy

Joensuunkatu 7D

FI-241 00 Salo, Finland

Finland

Petri Ratia

Custom Power

Service Technician

+358 (0) 50 343 9548

petri.ratia@powerfinn.fi