Värderingar

Vi är stolta över vår historia och vår framgång. Våra värderingar har sitt ursprung från när vi grundades 1984 och i takt med att vi vuxit såväl organiskt som genom förvärv har de utvecklats med tiden. De knyter samman våra medarbetare, som finns i olika bolag över stora delar av världen, till ett och samma företag. För oss är det en självklarhet – men också en nödvändighet – att alla som representerar Micropower delar samma grundläggande syn på affärsmoral, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

Våra fyra kärnvärden är:

 • Kundfokus.
 • Kvalitet.
 • Eliminera slöseri.
 • Vi-känsla.
Inom Micropowergruppen arbetar vi efter högt ställda krav på affärsmoral, kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet

Hög kvalitet är en förutsättning för vår framtida utveckling. Genom ständig förbättring av våra rutiner och konstruktioner – från beställning till leverans och service – ska kundernas tillfredställelse öka. Med hög kunskap och kapacitet ska vi leverera produkter enligt kundens uttalade och outtalade krav och deras förväntningar ska alltid uppfyllas, och när det går överträffas. Våra produkter ska levereras i tid med rätt kvalitet enligt gällande lagkrav. Vi ska hålla korta leveranstider för både standardprodukter och reservdelar och genom en hög service och enkel administration ska vi underhålla och förbättra vårt rykte som den stabila leverantör vi är. Våra leverantörer ska förstå, och möta, våra krav och våra kunder ska känna en trygghet i att löften och åtaganden gjorda av oss alltid infrias. Hög kvalitet är en väsentlig och integrerad del av vår verksamhet och företagskultur.

 

 • Vi testar varje enhet innan den levereras för att försäkra 0% fel vid leverans.
 • Vårt mål för 2 års drift är en felfrekvens mindre än 1%.
 • Vår produktionsfilosofi är enligt LEAN / TPS.
 • Conflict Minerals Statement.
Korta leveranstider, i utsatt tid och med rätt kvalitet.

Miljöpolicy

Vi värnar om miljön genom att i första hand använda återvinningsbara resurser i företagets produkter och den dagliga verksamheten. Vi ska uppfylla och helst överträffa de lagar och andra krav som ställs från myndigheter och kunder. Med ständiga förbättringar skapar vi grund för ett förebyggande miljöarbete.

 

 • Med vår Miljöpolicy som grund definierar vi miljömål och följer upp hur miljömålen uppfylls.
 • Vi ska leverera produkter som ökar batteriets livslängd och därmed se till att avfallshanteringen av förbrukade batterier minskar.
 • För att minimera skadlig miljöpåverkan av produkter och ämnen integrerar vi miljöarbetet i utveckling och distribution.
 • Vi jobbar frekvent med att informera våra leverantörer om våra och våra kunders miljökrav för att öka miljömedvetandet.
 • Både personal och ledning känner ansvar för att policyn efterlevs.
Miljöarbetet är integrerat i vår utveckling och distribution.

Samhällsansvar

Vi tycker det är viktigt att stödja organisationer som på olika sätt bidrar till att förbättra förhållanden för barn och vuxna i världen. Vi har valt ut tre organisationer som fyller en viktig funktion med sitt arbete.

 

 • UNICEF är FN:s barnfond och världens största hjälporganisation för barn. UNICEF  jobbar bl a med att försvara barns rättigheter, bekämpa fattigdom och främja barns rätt till utbildning.
 • Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler överleva sjukdomen. Fonden arbetar också för att vården ska vara så bra som möjligt för dem som insjuknar och att deras närstående får stöd och hjälp. För att komma närmare visionen arbetar Cancerfonden med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete.
 • Min Stora Dag är en insamlingsstiftelse som hjälper sjuka barn att uppfylla sina drömmar.
Att stödja och hjälpa människor som har det svårt är viktigt för oss inom Micropowergruppen.

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. Vår dataskyddspolicy förklarar hur Micropower Group samlar in och hanterar personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@micropower-group.com. För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt dokumentet nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Micropower Group – Dataskyddspolicy 2018

Vid frågor om integritet- och dataskydd är du välkommen att kontakta info@micropower-group.com.