Organisationsförändringar i Micropower Group AB

Under Micropower Groups styrelsemötet, den 20 juni, valde styrelsen en ny VD och vice VD för Micropower Group och Micropower E.D. Marketing AB. Samma dag, vid bolagsstämman, valdes Mikael Forslund till ny styrelseledamot i Micropower Group.

 

Ny VD för Micropower Group

Micropower Groups styrelse har utsett Torbjörn Gustafsson till ny VD för Micropower Group. Torbjörn Gustafsson har under de senaste 6 åren varit anställd som vice VD för Micropower Group AB och har varit medlem i Micropower Groups styrelse. Med förändringarna av VD-positionerna, tar Torbjörn Lindgren rollen som Key Account Manager.

 

Ny vice VD för Micropower E.D. Marketing AB

Andreas Mattisson utsågs till vice VD på Micropower E.D. Marketing AB. Andreas har under de senaste 5 åren varit anställd som produktionschef på Micropower E.D. Marketing AB. Han kommer att fortsätta som produktionschef parallellt med sin nya roll.

 

Ny medlem i Micropower Groups styrelse

Mikael Forslund valdes till styrelseledamot i Micropower Group. Idag arbetar Mikael Forslund som VD för Elof Hansson Group. Micropower Group är glada att Mikael har accepterat styrelsepositionen. Hans erfarenhet av affärer världen över och ledarskap av internationella företag kommer att vara en tillgång för Micropower Group i framtiden.