Välkommen Micropower Oy!

Powerfinn Oy har varit en viktig del av Micropower ända sen 2003 – nu är tiden rätt att ytterligare förstärka vårt varumärke och att följaktigen jobba under ett gemensamt namn; Powerfinn Oy har därför bytt namn till Micropower Oy fr.o.m. 12.02.2020.

“Då Micropower koncernen växer kraftigt blir samarbete inom produktutveckling, tillverkning och marknadsföring allt viktigare. Det är för oss fullt logiskt att byta namn och vi är stolta över vårt nya namn Micropower Oy som möjliggör att vi kan utnyttja vårt gemensamma varumärke i alla företagsfunktioner.”  säger Harry Lilja, VD för Micropower Oy.