3 BLIR 1: MICROPOWER SWEDEN AB

Micropower Group fusionerar dotterbolag till Micropower Sweden AB.

Micropower Group kommer att fusionera tre av de svenska dotterbolagen, Micropower ED Marketing AB, Primepower AB och Micropower Lionova AB, till ett företag under namnet Micropower Sweden AB. Syftet med sammanslagningen är att göra det enklare för våra kunder och att stärka Micropowers erbjudande för system och produkter för Li-Ion-batterier och batteriladdare. Sammanfogningen träder i kraft den 1 december 2020.

 

För mer information:

Torbjörn Gustafsson, CEO Micropower Group AB

+ 46 (0) 470 727 440

torbjon.gustafsson@micropower.se