Custom Power Platforms

Micropower Group har levererat mer än 8 miljoner strömförsörjningar och laddare under de senaste 35 åren. En majoritet av dessa enheter har tillverkats genom vår mer än 25 åriga erfarenhet av tillverkning i Asien.

Detta ger oss en unik erfarenhet och förmåga att kombinera nordisk produktledning och utveckling med kostnadseffektiv asiatisk tillverkning för höga volymer. Med våra nordiska lokaliserade fabriker kan vi också erbjuda kraftlösningar där hög variation och låg volym krävs.

Varje produkt levererad till våra kunder är baserad på en designplattform som återanvänds som en grundläggande utgångspunkt när nya kundspecifika kraftprodukter utvecklas tillsammans med våra kunder.

Custom Power Platform Konceptet

Innovationer och plattformsutveckling genomsyrar hela Micropowers kompletta produktsortiment och i våra OEM / ODM kundspecifika erbjudanden.

Fördelarna med att använda en plattformsbaserad utvecklingsstrategi är:

  • Kortare ledtid i utvecklingen.
  • Återanvändning av redan beprövad teknologi.
  • Flexibel för anpassning och varianter med låg ansträngning.
  • Återanvändning av befintliga produktionsprocesser.

Med Custom Power erbjudandena tillgängliggörs alla fördelar med plattformsbaserad design till för våra kunder. Anpassningen kan variera från fult anpassad design till användning av en befintlig certifierad plattformsprodukt där färg, märke, kabel eller mjukvara anpassas.

Unika egenskaper hos Micropower’s Custom Power plattformar

Våra Custom Power plattformar är teknologiplattformar med hög grad av återanvändning och modularitet. De är framtagna genom vår innovationsprocess och innehåller våra unika lösningar för högfrekvensomvandlig.Alla plattformar kan vara helt analogt eller digitalt styrda och kan modulärt skalas från strömförsörjning till laddare genom att lägga till en laddkontrollenhet till strömförsörjningen. Denna skalning mellan strömförsörjning till laddningsfunktionalitet kräver ett stort regleringsomfång i högfrekvensomvandlingen vilket ingår i vår egen unika kretsteknik. I krävande applikationer uppskattas speciellt den höga toppeffektförmågan och funktio- nen “always on” funktion där uteffekten graciöst minskar i överbelastningssituationer jämfört med den vanligast förekommande att omedelbart stänga av uteffekten. Dessa funktioner är mycket uppskattade inom medicinska och industriella tillämpningar och viktiga för applikationer såsom ljud, motorer eller linjära ställdon.

 

AC/DC Power Plattformar

AC/DC-plattformar har länge varit det grundläggande erbjudandet i våra Custom Power erbjudanden och har därav också det bredaste med såväl enfas- som 3-fas-system mellan 30W till 12KW.

AC/DC plattformar omfattar enstegskonvertering med passiv PFC från 80W till 450W och tvåstegskonvertering med

aktiv PFC från 150W till 12KW. Enstegskonvertering ger en betydande minskningar av komponentantalet och kostnadseffektivitet medan 2 steg ger större flexibilitet när det gäller att optimera konverteringen i flera domäner.

Våra AC/DC-kraftplattformar har hög till ultrahög effektivitet och stöder de tuffaste EMC-kraven i medicinska, industriella och försvarsapplikationer.

 

DC/DC Power Plattformar

Våra DC/DC plattformar innehåller både helt galvaniskt isolerad och icke-isoleradekraftomvandling i området från 60W till 1500W. Våra DC/DC plattformar finns i flera ingångs- och utgångsområden med ett minimalt fotavtryck genom hög användning av ytmonteringsteknik. Ytmontering används även i våra isolerade DC/DC plattformar

där isoleringsbarriären använder sig av ytmonterbara eller PCB-integrerade planara transformatorer. Våra icke-isolerade DC/DC plattformar erbjuder lägre kostnader, högre effektivitet och större uteffekt tillsammans med förenklad kylning. Dessa icke-isolerade enheter kan också fungera med stora ingångsområden och har mycket bred utgångsjustering. Med eller utan isolering uppfyller våra DC/DC plattformar de högsta effektivitetskraven. Tillsammans med de integrerade filtren och ingångsskyddet kan en kompakt anpassad specifik DC/DC-omvandlare realiseras eller användas som byggelement i en komplex kraftlösning.

 

Digital Power Plattformar

Our digital power platform with a range from 150 W to 1500W provides a robust AC/DC platform for power supply and chargers. It is ideal for demanding industrial power supply and charging applications but can also easily be customized for other environments. The digital power platform offers several benefits including easy customization, high energy efficiency optimization, external communication / configuration and material cost reduction via functional integration. 

 

Mobility Power Plattformar

Våra digitala plattformar sträcker sig från 150 W till 1500W och utgör en robust AC/DC plattform för strömförsörjning och laddare. Den är idealiskt för krävande industriell kraftförsörjning och laddningstillämpningar men kan också enkelt anpassas för andra miljöer. Den digitala kraftplattformen erbjuder flera fördelar inklusive enkel anpassning, hög energieffektivisering, extern kommunikation / konfiguration och kostnadsminskning i material via funktionell integration.  

 

Micropower Group

Tero Raste

Tero Raste

Sales Manager

+358 (0)44-777 0694

tero.raste@micropower.fi

Micropower Oy

Joensuunkatu 7D

FI-241 00 Salo

Finland

Mari Saarinen

Mari Saarinen

Order Handling and Customer Service

+358 (0)40-557 1487

mari.saarinen@micropower.fi

Micropower Oy

Joensuunkatu 7D

FI-241 00 Salo

Finland

Harry Lilja

Harry Lilja

VD

+358 (0) 40 725 9549

harry.lilja@micropower.fi

Micropower Oy

Joensuunkatu 7D

FI-241 00 Salo

Finland