Custom Power offerings

Custom Power ger lösningar där applikationskrav inte kan uppfyllas från standardproduktsortiment eller där integrerade produkter krävs. Vi erbjuder ett stort urval av Custom Power plattformar för att leverera kraftlösningar anpassade efter kundernas specifika krav. Våra lösningar kan antingen vara inbäddade kraftlösningar för att integreras i slutkundens utrustning eller kompletta externa kraftlösningar.

Från koncept till serieproducerad produkt

Med vår djupa kunskap i kraftkonvertering och tillverkning kan våra Custom Power erbjudanden bli din produktförverkligningspartner. I nära samarbete med våra kunder tar våra erbjudanden fram en kraftlösning från koncept, genom gemensam projektgenomförande, testning och certifiering till en serieproducerad produkt. Från detta garanterar våra livscykeltjänster produktion med lägsta möjliga ansträngningar från våra kunder för att upprätthålla designen och driva fabriken. Våra ODM-tjänster gör det möjligt för våra kunder att producera en märkesprodukt utan att behöva delta i organisation eller drift av en fabrik.

 

Innovationer till din tjänst

Micropower investerar kontinuerligt i ny teknik och innovationer. Med de Custom Power bjudandena kommer tekniska innovationer som ingår i Custom Power plattformen eller Custom Power produkten att bli utgångspunkt för den produktutvecklingstjänst som vi erbjuder våra kunder.

 

Produktlivscykelhantering

Att upprätthålla produktionen under produktens livslängd, inklusive att följa förändringar i lagstadgade krav och materialtillgänglighet, kräver en dedikerad organisation med fokuserat stöd för tillverkningsprocessen. Med våra Custom Power erbjudanden täcks detta helt och hållet vid köp av den kundspecifika produkten.

 

OEM / ODM Tjänster 

Våra Custom Power erbjudanden för kundspecifika kraftlösningar är indelade i två kategorier baserade på kundanpassningsnivå, volymscenario och val av produktionsplats.

 

  • ODM Tjänster – utveckling av en anpassad produkt baserad på Micropower Custom Power plattform. Detta möjliggör maximal anpassning. 
  • OEM Tjänster – anpassning av en befintlig certifierad Custom Power produkt där våra kunder har valet att ge produkten eget varumärke. Detta möjliggör en begränsad anpassning av programvara, kabel, färg och varumärke.

Mikropower är kända sen över tre decennier för kundanpassade och pålitliga strömförsörjnings- och laddningslösningar för krävande industrier.

 

ODM Process

 

 

Micropower Group

Tero Raste

Tero Raste

Sales Manager

+358 (0)44-777 0694

tero.raste@micropower.fi

Micropower Oy

Joensuunkatu 7D

FI-241 00 Salo

Finland

Mari Saarinen

Mari Saarinen

Order Handling and Customer Service

+358 (0)40-557 1487

mari.saarinen@micropower.fi

Micropower Oy

Joensuunkatu 7D

FI-241 00 Salo

Finland

Harry Lilja

Harry Lilja

VD

+358 (0) 40 725 9549

harry.lilja@micropower.fi

Micropower Oy

Joensuunkatu 7D

FI-241 00 Salo

Finland