LIONBRIX – MODULÄRT OCH FLEXIBELT LITIUMJONSYSTEM

 

LIONBRIX systemet är helt modulärt och innefattar Li-jon-batterimoduler på 3,65V med kapaciteterna 105, 150 och 210 Ah. Med de kan system mellan några kWh upp till flera MWh byggas. Systemspänningarna är upp till 1000 V och systemen har hög miljötålighet.

Marina Applikationer

Att driva stora fartyg med ren eldrift har visat sig bra för både miljön och driftsekonomin för rederierna. Fler och fler marina områden inför även restriktioner för fartyg med höga utsläpp vilket driver på behovet av elektrifierade lösningar.

 

Micropower erbjuder kompletta och väl utprovade batterier med mycket hög säkerhetsnivå. De är helt moduluppbyggda och ger möjlighet till anpassade optimerade system som är lätta att installera, underhålla och integrera. 

Tåliga och beprövade Li-jon-batterier för marina applikationer.

Snabbladdning av elfordon

Antalet laddbara elfordon ökar starkt. Det leder till att allt större behov av korta laddtider och höga effekter på laddstationerna. Speciellt i stadsmiljö är det ett problem med strömförsörjningen samtidigt som det är ont om laddplatser i gatumiljö. Ett enkelt och snabbt sätt att förbättra situationen är att använda ett energilager som tar hand om toppeffekter och sedan laddas kontinuerligt med det fasta nätet.

 

LIONBRIX systemet är enkelt att anpassa för alla typer av effekter och spänningar. Det är lätt att installera och underhålla och har väl beprövad teknik. Systemet har högsta säkerhet och bra miljötålighet vilket ger stor valfrihet i placering och användingsfall.

Tåliga och beprövade Li-jon-batterier för snabbladdning av elfordon.

Energilager

Det finns en mängd olika användningsområden för energilager. Det kan var att lagra sol eller vindenergi, effektbalansera anläggningar eller tillhandahålla reservkraft för verksamhetskritiska verksamheter som sjukhus och kommunikationsutrustningar.

 

LIONBRIX passar med sin överlägsna flexibilitet bra till alla typer av energilager. Det kan vara i standardskåp inomhus, containerlösningar utomhus eller platsbyggt där det behövs. Säkerhetsnivån, den enkla integrationen och den höga prestandan ingår.

Tåliga och beprövade Li-jon-batterier för energilager.

Torbjörn Sundström

CEO & CMO

+46 735 452721

E-post till kontaktperson >

Dag Lundström

CTO

+46 708 987400

E-post till kontaktperson >