Vi utmanar gärna fysikens lagar för att utveckla produkter som ska passa våra kunders behov av strömförsörjning och batteriladdning. Våra lösningarna är noggrant utformade och anpassade efter våra kunders verksamheter och har ofta utvecklas i nära samarbete med kunden. Med vår kunskap och långa erfarenhet av att designa och tillverka skräddarsydda lösningar till samarbetspartners inom industri, medicin, näringsliv och militär, brukar vi konstatera att ”när standarderbjudanden inte räcker till är vi en bra leverantör”.

Complex Power Solutions

Complex Power Solutions

- För applikationer där multipla behov av laddning, AC/DC- och DC/DC-konverteringar behöver kombineras i gemensam enhet. Här kan även övervakning och styrbarhet via olika kommunikationsstandarder ingå.

DC/DC Power Solutions

DC/DC Power Solutions

- För applikationer som behöver DC/DC-konvertering i strömförsörjning och laddning mellan 100 -650W. Dessa lösningar kännetecknas av robusthet, extremt hög verkningsgrad, högt effektuttag per volym och kompakthet i byggsätt.

Embedded Power Solutions

Embedded Power Solutions

- För applikationer som behöver en inbyggd strömförsörjning eller laddning. Lösningarna kännetecknas av att de möter de strängaste kraven på EMC och läckström , hög komponenteffektivitet och hög verkningsgrad.

External Power Solutions

External Power Solutions

- För applikationer med fristående enheter för strömförsörjning eller laddning. Separat certifiering, återanvändbarhet mellan olika applikationer och förädling i paketering där industridesign anpassas enligt kundens önskemål och brand image.

Skräddarsydda lösningar

Ett större europeiskt företag, vars varumärke står för ljudprodukter av högsta kvalitet, behövde uppgradera strömförsörjning och laddningssystem i ett helt nytt trådlöst ljudsystem där de hade problem med det internt utvecklade kraftaggregatet. De kontaktade oss och vår lösningen blev en konstruktion baserad på beprövade teknikplattformar i AC/DC , DC/DC och laddningsteknik. Att kombinera krav på högsta ljudkvalitet i professionella ljudsystem, med integration av högfrekvensswitchade kraftmoduler och laddare, ställer tuffa krav på prestanda inom EMC, låg läckström och höga toppströmmar. Det här är utmaningar som affärsområdet Custom power är experter på att hantera. Vår lösning är i full produktion och är en komplett komponent i kundens logistikflöde. Företaget och deras fabrik kan fokusera på produktionen av ljudprodukterna, tryggt förvissade att vi tar ansvar för hanteringen av kraftenheterna.

Vår specialistkunskap i hela flödet från design till tillverkning inom strömförsörjning och laddningsteknik göra att våra kunder kan fortsätta fokusera på sin interna produktutveckling.

Krävande applikationer

En av Europas större leverantör av lösningar för kraftförsörjning, och som betjänar kunder runt om i världen, hade behov att öka antalet produkter under sitt eget varumärke. De ville fokusera sina erbjudanden på optimala kraftlösningar innefattande såväl unika standard- som kundanpassade lösningar, supply chain-logistik och eftermarknadsstöd. Genom att arbeta med våra ”Original Design and Manufacturing” (ODM)- erbjudanden inom kraftförsörjning kan de nu utnyttja en stor portfölj av teknikplattformar och leverera unika, skräddarsydda produkter i sina marknadserbjudanden. Produkter som är baserade på högsta prestanda och kvalitet i krävande marknadssegment som t ex medicin, transport, industri och militär. Kundens märkesprodukter inom kraftförsörjning är sedan många år använda i kundapplikationer och uppskattade för sin unika, skräddarsydda prestanda.

Vi utvecklar och tillverkar unika standard- såväl som kundanpassade lösningar inom strömförsörjning och batteriladdning.

Ledande teknikplattformar

Ett nordiskt företag inom batteribaserade kraftlösningar behövde skapa en unik, integrerad lösning godkänd för medicinsk användning, till en av sina kunder. I nära samarbete utvecklade, konstruerade och levererade vi en batteriladdarteknik som blev en komplett byggsten i den färdiga slutprodukten. Avgörande krav var att ha ett intelligent, automatiskt val av laddningsprofil för flera olika batterityper, samt anpassning till kundens industridesign. Vårt erbjudande, tillsammans med en utvecklingsmetod baserad på återanvändning av en befintlig teknikplattform, gjorde hela skillnaden. Batteriföretaget kunde erbjuda sin kund, som verkar inom det medicinska området, en kostnadseffektiv, komplett kraftlösning med längre batterilivslängd och garantier där den industriella designen på såväl laddare som batteri speglade både produktens och bolagets image.

Våra laddare möter de komplexa krav som exempelvis sjukvården ställer på driftsäkerhet.

Göran Johansson

VD SMPower

E-post till kontaktperson >

Webbsida >

Harry Lilja

VD Powerfinn

E-post till kontaktperson >

Webbsida >