Långsiktig industriell partner

Micropower är en oberoende tillverkare av batteriladdare, litiumjonbatterier och system för industriellt bruk. Bolaget startade 1984 och är idag marknadsledare i Nordeuropa för batteriladdare till truckapplikationer. Vi har en stor fördel av vertikal integration, där vi har kontroll över alla viktiga steg i produktionsprocessen – bland annat tillverkning av styrkort till tester och kontroll av produkten som skall levereras till kund. Koncernen drivs av operativa ägare som garanterar kontinuitet, kvalitet och know-how genom alla bolagen.

Våra kunder finns över hela världen och framgångarna på den globala scenen bygger på ett långsiktigt och ansvarsfullt agerande.

Forskning och utveckling

Vid våra FoU-center i Sverige och Finland arbetar ett trettiotal ingenjörer. Alla våra center har testanläggningar för EMC-mätningar och vi har laboratorieanläggningar för alla typer av förutsättningar inom kyla, värme och fukt. Här kan vi kan också simulera spännings- och frekvensvariationer.

Forskning och utveckling är ett högt prioriterat område inom Micropowerkoncernen.

Kortfakta

Etableringsår 1984

Omsättning 450 MSEK (2017)

Antal anställda 300

Moderbolag Micropower Group AB

VD Torbjörn Gustafsson

Styrelseordförande Jan Sandberg                                                                                                                                                           

Ångaren Thor, ångbåt från 1887 som trafikerar Helgasjön, bredvid Micropowers huvudkontor i Växjö.

Finansiell ägarinfo

Micropower är en lönsam privatägd koncern. Ett antal operativa ägare har en majoritet av bolagets aktier, och ett antal nyckelpersoner inom organisationerna äger mindre delar. Många i personalen har personalandelar. Ett mål är att ge aktieägarna en hög totalavkastning genom aktieutdelning, men också att delar av vinsten återförs till personalen på olika sätt.

Huvudstyrelsen för Micropower Group AB.

Vision

Vi ska, genom ett starkt varumärke, innovativ produktutveckling, effektiv support till våra kunder, konkurrenskraftig produktion och distribution, vara marknadsledande inom avancerade högfrekventa batteriladdare och innovativa strömförsörjningslösningar.

Småland har en tradition av strävsamhet, engagemang och enkelhet och vårt arv härifrån ligger till stark grund för våra värderingar.

Historia

En ständigt närvarande entreprenörsanda och en övertygelse att kvalitet i alla lägen lönar sig har präglat Micropowers resa. Från första dagen har ett målmedvetet arbete, kompletterat med nyfikenhet, kreativitet och lyhördhet, gjort varumärket vida känt över Nordamerika, Asien och Europa. Den här resan tog sin början i ett litet garage i Småländska Tävelsås, i april 1984, när Thomas Svensson, Tomas Lindgren och Bengt Gylling bestämde sig för att revolutionera batteriladdarbranschen.

I Växjö ligger bolagets mesta verksamhet och huvudkontor.