Press Release

2017-02-22 - Micropower Group

Micropower Group har förvärvat 25% av aktierna i Specificate Innovation som har utvecklat ett modulbaserat system för Litium-Jon batterier....