VÄRLDSLEDANDE INOM BATTERILADDARE och strömförsörjning

Micropowergruppen är en svenskägd koncern som består av nio företag med verksamheter i Europa, USA och Asien. Våra olika företag utvecklar, producerar och säljer ett komplett utbud av unika lösningar för optimerad laddning av batterier och strömförsörjning samt modulära litiumjonbatterier. Moderbolaget Micropower Group AB ligger i Växjö, där även majoriteten av koncernens dotterbolag har sin bas. Verksamheten grundades 1984 och har sedan starten präglats av entreprenörskap, kvalitetsmedvetenhet och högt kundfokus – ledord som vi bär med oss varje dag och vidare in i framtiden.