Press Release

2017-02-22 - Micropower Group

Micropower Group har förvärvat 25% av aktierna i Specificate Innovation som har utvecklat ett modulbaserat system för Litium-Jon batterier....

Nytt kompakt DCDC program

2015-03-13 - Primepower

Kapslingen tillverkas I ett robust utförande . Samtliga modeller är galvaniskt isolerade mellan in och utgång. Modell programmet består...