VÄRLDSLEDANDE INOM BATTERILADDARE och strömförsörjning

Micropowergruppen är en svenskägd koncern som består av nio företag med verksamheter i Europa, USA och Asien. Våra olika företag utvecklar, producerar och säljer ett komplett utbud av unika lösningar för optimerad laddning av batterier och strömförsörjning samt litiumjonbatterier. Moderbolaget Micropower Group AB ligger i Växjö, där även majoriteten av koncernens dotterbolag har sin bas. Verksamheten grundades 1984 och har sedan starten präglats av entreprenörskap, kvalitetsmedvetenhet och högt kundfokus – ledord som vi bär med oss varje dag och vidare in i framtiden.